Viske älgskötselområde
Hem StyrelseInformation Blanketter Bilder Stadgar Älgskötselplan Protokoll Älg-info

Välkommen till Viske Älgskötselområdes hemsida.

Aelgen.jpg 

Fällda Tjurar, Hondjur och kalv se Älg-info/Tilldelade/fällda älgar

NYA UPPDATERINGAR

Traktinventering 2018-08-23

Tilldelade/fällda älgar 2018-09-06

Fallvilt se Information 2018-09-06

Länk till viltkaserare under Information 2017-05-10

Blanketter 2017-08-24

Älgobs 2018-08-08 (Dokument o hur man skall fylla i älg-obs)

Protokoll uppdaterat 2018-07-22

Bilder på älgar uppdaterat 2018-02-13

Webbansvarig Bert Rydell, E-post bert.rydell@telia.co