Viske älgskötselområde
Hem StyrelseInformation Blanketter Bilder Stadgar Älgskötselplan Protokoll Älg-info

Välkommen till Viske Älgskötselområdes hemsida.

Aelgen.jpg 

Spillningsinventering ska göras under V14 o V15

Glöm inte att inventera rådjuren också.

Lämna era spillningsraporter till kontaktpersonen eller Johan Lundberg

Senast 14 April

Fällda Tjurar, Hondjur och kalv se Älg-info/Tilldelade/fällda älgar

NYA UPPDATERINGAR

Traktinventering 2019-04-03

Tilldelade/fällda älgar 2020-02-04

Fallvilt se Information 2020-05-01

Information 2019-12-29 (Konkurens om föda)

Länk till viltkaserare under Information 2017-05-10

Blanketter 2017-08-24

Älgobs 2018-08-08 (Dokument o hur man skall fylla i älg-obs)

Protokoll uppdaterat 2019-12-29

Bilder på älgar uppdaterat 2019-10-30 (Bilder på 18 taggaren)

Webbansvarig Bert Rydell, E-post bert.rydell@telia.co