Viske älgskötselområde
Hem StyrelseInformation Blanketter Bilder Stadgar Älgskötselplan Protokoll Älg-info

 Älgobs   Tilldelade/fällda älgar   Tandsnitt ålder  Avskjutning tidigare år

Jaktlag 2019 Jaktledare Kontaktperson Areal Ackumulerad  Tilldelning vuxna Tjur Taggar år vikt Ko/kviga År vikt kvig kalv Vikt kvigkalv tjur kalv Vikt tjurkalv Datum uppdatering
1. Hästhagens Jaktlag Per Bengtrsson Johan Werdelin 314,5 1710,2 0                        
2 Ulvatorps/Råryds Ingvar Åkesson Bengt-Ove Gunnarsson 643 749 0                        
3 Claes-Göran Börjesson Claes-Göran Börjesson Magnus Dragstedt 353,5 1518,5 0                        
4 Bengt Rönnbom Bengt Rönnbom Nicklas Thörnberg 550 1671 0                        
5 Leif Gustavsson Leif Gustavsson                      Johan Lundberg 1096 1697 0                        
6 Glenn Johansson Glenn Johansson Bengt-Ove Gunnarsson 379 780 0                        
7 Gunnar Karlsson Gunnar Karlsson Owe Johansson 471 1448,5 0                        
8 Lennart Erikssson Lennart Eriksson Owe Johansson 568,2 1550,6 0                        
9 Håkan Carlsson Håkan Carlsson Magnus Dragstedt 220 1110 0                        
10 Mats Johansson Mats Johansson Owe Johansson 445,73 1039,96 0                        
11 Bengt-Ove Gunnarsson Bengt - Ove Gunnarsson Bengt-Ove Gunnarsson 322,2 659,5 0                        
12 Johan Werdelin Johan Werdelin Johan Werdelin 353 719 0                        
13 Ove Martinsson Ove Martinsson Owe Johansson 348 1256 0                        
14 Kajebergs Jaktlag Mats Edvinsson Owe Johansson 954,1 2292 1 1 2 1 115               2019-11-17
15 Morgan Gunnarsson Morgan Gunnarsson Lars Andersson 218,7 884,2 0                   1 67 2019-10-26
16 J-Å Bartholdsson Jan-Åke Bartholdsson Magnus Dragstedt 1086,9 1161,7 0                        
17 Lingome Jaktlag Anders Berntsson Magnus Dragstedt 521 1322 0                        
18 Börje Johansson Börje Johansson Magnus Dragstedt 454 1131 0                        
19 Ambjörntorps/Sunvära Stig Nilsson Lars Andersson 1373,6 1976,6 1               1 42     2019-12-21 (Bytt vuxen mot kalv)
20 Magnus Dragstedt Magnus Dragstedt Magnus Dragstedt 1147,6 1149,3 0                        
21 Erling Brag Erling Brag Magnus Dragstedt 302,4 1543,8 0                        
22 Stråvalla jaktlag Lars Andersson Lars Andersson 950,7 2191,6 1 1 11 4 207       1 30     2019-10-26/kalv 2019-11-03
23 Erland Johansson Erland Johansson Lars Andersson 316 778 0                        
24 Jan-Inge Johansson Jan-inge  Johansson Bengt-Ove Gunnarsson 32 538 0                        
25 Bo Dahlberg Bo Dahlberg Johan Lundberg 799 806 0                        
26Stig Gunnarsson Stig Gunnarsson Lars Andersson 112 1001 0                        
      0 0 0                        
28 Henrik Falk Henrik Falk Owe Johansson 203 1327 0                        
29 Svante Johansson Svante Johansson Johan Werdelin 164 682 0                        
30 Peter Olofsson Peter Olofsson Lars Andersson 73 599 0                        
    Lars Andersson 0 0 0                        
32Lars Eriksson Lars Eriksson Owe Johansson 484,5 1724,5 0                        
33Kenny Lundby Kenny Lundby Bengt-Ove Gunnarsson 519,5 1675 0                        
34 Bert Rydell Bert Rydell Christer Wallared 916,5 1300,9 0                        
35 Patrik Kristoffersson Patrik Kristoffersson Bengt-Ove Gunnarsson 52,34 632,04 0                        
36 Bernt Henriksson Bernt Henriksson          Magnus Dragstedt 839,1 1136,58 0                        
37Drareds Jaktlag  Bengt Rosengren Johan Werdelin 656 1399 0                        
38 Christer Wallared Christer Wallared Christer Wallared 677,38 1496,26 0                        
39 Östra Derome Jakt Göran Bengtsson Christer Wallared 960 2550,7 1         1 2 153 1 67     2019-10-27_2019-11-30
40 peter Antonsson Peter Antonsson Peter Antonsson 576,73 1888,39 1         1 4 155     1 60 2019-11-16_2019-11-30
41 Göran Karlsson Göran Karlsson Peter Antonsson 248 1212 0                        
      0 0 0                        
43 Valinge Norra jaktlag Ove Svensson Peter Antonsson 612,8 1335,4 0                        
44 Sivert Semborn Valinge Sivert Semborn  Peter Antonsson 632,6 1600,7 0                        
45 Anders Gunnarsson Anders Gunnarsson Johan Werdelin 247 546 0                        
46 Robert Henriksson Robert Henriksson Magnus Dragstedt 638,5 2103 1         1 2 140         2019-10-27
47 Sven-Åke Johansson Sven-Åke Johansson Johan Werdelin 256,1 778,8 0                        
48 Ingvar Edvinsson Ingvar Edvinsson Christer Wallared 149 1341 0                        
49 Niklas Möller Niklas Möller Peter Antonsson 939,5 1276 0                        
50  Roger Andersson Roger Andersson Peter Antonsson 57 411 0                        
51 Kråkarps jaktlag  Martin karlsson Peter Antonsson 422 964 0                        
52 Alf Lind Alf Lind Johan Werdelin 130 1040 0                        
53.Åsbro Jaktlag Anders Eriksson Magnus Dragstedt 1317 2675,14 1         1 2 115     1 57 2019-11-03_2019-12-07
54.Äckregårdens Jaktlag Sigvard Svensson Bengt-Ove Gunnarsson 104 832 0                        
55.Erik Göransson Erik Göransson Johan Werdelin 233,5 1099,5 0                        
56.Stengårdshults jaktlag Lars-Erik Svensson Bengt-Ove Gunnarsson 215,3 1019,6 0                        
57.Gunnestorps Jaktlag Martin Fäxmark Peter Antonsson 329,5 1159 0                        
58.Bertil Abrahamsson Bertil Abrahamsson Christer Wallared 283,4 1401 0                        
59.Getaryggens Jaktlag Tommy Svedeberg Johan Werdelin 207,6 853,8 0                   1 51 2019-10-25
60.Biareds Jaktlag Nicklas Thörnberg Nicklas Thörnberg 1203,2 1499,8 0               1 55     2019-10-26
61.Röstorps Jaktlag Peter Georgsson Nicklas Thörnberg 681,5 1834 0                        
62.Idalas Jaktlag Per Johansson Nicklas Thörnberg 1142 2363 1 1 6 4 180               2019-10-25
63.Stuvs Jaktlag Bengt Martinsson Nicklas Thörnberg 339 697 0                        
64.Boatorps Jaktlag Erik Andersson Nicklas Thörnberg 589,6 1998,5 1 1 18 8 220           1 52 2019-10-26/29
65.Stockareds Jaktlag Anders Berntsson Nicklas Thörnberg 540,5 2072 1               2 60     2019-10-26/2020-01-12
66.Karshults Jaktlag Göran Stigsson Nicklas Thörnberg 356 887 0                 57     Vikt på kalven lag 65
67. Lia Jaktlag Morgan Leding Nicklas Thörnberg 313 1660 0                        
68.Högens Jaktlag David Johansson Nicklas Thörnberg 440 1627,4 0               1 45     2019-10-26
69.Stättared Jaktlag Lennart Andersson Nicklas Thörnberg 151 756 0                        
70.Utmaderna Ingemar Johansson Nicklas Thörnberg 63 834 0                        
SUMMA     33296 86972 10 4       4     7   5    
Tilldelade djur 5 5 10
Kvarvarande djur 2019       1       1     -2
Tjur ko/kviga kvig kalv tjur kalv
Medelvikt       181       141     51   57
Medelålder       4,25       2,50